"Do you think a zebra is a white animal with black stripes, or a black animal with white stripes?"

- Peter Greenaway -

Of een zebra een wit dier is met zwarte strepen of een zwart dier met witte strepen?

Dat ligt er maar aan hoe je er naar kijkt. Dit geldt eigenlijk voor alles, dus ook voor het recht. Zeker een strafzaak kan in veel gevallen vanuit diverse invalshoeken bekeken worden en is vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Het is een gezegde dat aan elk verhaal twee kanten zitten. In strafzaken zijn dit er meestal drie, het zogenaamde 'yours, mine and the truth'.

Net als bij een zebra is het vaak niet allemaal zo zwart-wit als het op het oog lijkt. Elke zebra heeft een uniek strepenpatroon zoals de mens een vingerafdruk heeft. Ieder mens is uniek, iedere zaak dus ook.

mr. L.W. Plantenga

Over Lydia Plantenga

Mevrouw mr. L.W. (Lydia) Plantenga studeerde in Utrecht en werd aldaar in januari 2004 beëdigd als advocaat. In 2008 begon zij haar eigen kantoor dat sinds 2010 gevestigd is aan de Van Bijnkershoeklaan in de Utrechtse wijk Transwijk.

Lydia behandelt zaken op het gebied van strafrecht, jeugdstrafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Zij is lid van de bijbehorende specialisatieverenigingen (NVSA, VNJA en VBAU) en staat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) onder de specialisaties strafrecht, jeugdstrafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht.

Haar benadering in zaken is : 'Ieder mens is uniek, iedere zaak dus ook'. Elke zaak vergt dus een eigen insteek en het resultaat zal per zaak verschillen.

Rechtsgebieden

Strafrecht

Het strafrecht is een veelzijdig gebied en gaat over tal van verschillende delicten. Strafzaken kunnen zich afspelen op het gebied van vermogen, geweld , zeden, leven, drugs, verkeer, openbare orde, enz.
Personen vanaf 12 jaar kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Als verdachte is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over het verloop van een strafrechtelijke procedure. Het is dus verstandig om contact op te nemen voordat een aanhouding door de politie dreigt plaats te vinden of - in het geval er al een dagvaarding / oproeping is om te verschijnen bij een rechtbank of gerechtshof - ruim voor de datum van de zitting.

Jeugdstrafrecht

Naast strafrecht voor volwassenen bestaat er het jeugdstrafrecht. Hierbij gaat het om minderjarigen die vervolgd worden voor een strafbaar feit. Ook bij dit gebied is het van belang om zo vroeg mogelijk in de procedure contact op te nemen om te bespreken wat de mogelijkheden in dit traject zijn. In het geval van zittingen bij de officier van justitie of kinderrechter heeft een minderjarige kosteloos recht op bijstand van een advocaat.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Dit rechtsgebied gaat over de (gedwongen) opname van mensen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit kan gebeuren op last van de burgemeester (crisismaatregel) of rechter (zorgmachtiging). Een opname is een ingrijpend wettelijk middel in het leven van een mens. In de wet is daarom geregeld dat er in dit geval altijd recht is op kosteloze bijstand van een advocaat.

Kosten

Nederland heeft het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat aan de overheid subsidie gevraagd kan worden voor de advocaatkosten. Dit heet een 'toevoeging'. De cliënt betaalt in dit geval slechts een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) stelt aan de hand van het BSN (belastinggegevens) de hoogte van de eigen bijdrage vast.
Uitzonderingen hierop zijn gevallen van voorlopige hechtenis bij zowel minder- als meerderjarigen, strafzaken of gesloten uithuisplaatsingen van minderjarigen en gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. In deze gevallen is rechtsbijstand kosteloos.

Meer informatie over dit onderwerp: rechtsbijstand.nl

Indien door de RvR geen toevoeging wordt verstrekt, geldt een uurtarief of kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Dit is afhankelijk van het soort zaak.

Een kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur is gratis.

Download of bekijk de algemene voorwaarden (pdf).

Links

Contact

Locatie & Route

Auto

Onderstaande link geeft een routebeschrijving waarop alleen nog een startlocatie ingevuld hoeft te worden.
Route naar de Van Bijnkershoeklaan 391

Bus (vanaf Utrecht CS)

lijn 7 naar Kanaleneiland;
lijn 24 naar De Meern Oost;
lijn 94 naar Ameide;
lijn 285 naar Leerdam via Papendorp.

Voor een actuele route zie de site van U-OV.

Tram (vanaf Utrecht CS)

lijn 60 naar Nieuwegein Zuid;
lijn 61 IJsselstein Zuid.

Stap uit op halte 5 Mei Plein.

Dit is voor Winkelcentrum Nova (Kanaleneiland). Loop met de busrichting mee en ga de eerste straat links, dit is de Koningin Wilhelminalaan. Ga vervolgens de derde straat links, dit is de Van Bijnkershoeklaan. Het kantoor bevindt zich aan de linkerkant, tegenover de vijver.